fbpx

Kartičky SSI jsou z ekologického plastu

V Divers Direct jsme pyšní na to, že patříme mezi potápěčské školy SSI. Mimo jiné taky proto, že se nám líbí postoj SSI k ekologickým tématům. Přinášíme nejnovější zprávy z tohoto ranku, které k nám zrovna dorazily.

Spolehlivá ochrana životního prostředí je základem pro udržitelný ekonomický rozvoj a naše životy, společnost i oceány.

Proto je pro SSI důležité uzpůsobit aktivity společnosti tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. K informování všech o relevantních environmentálních tématech a iniciativách používáme naše produkty i programy.

Zařazení environmentálních aktivit je také integrální součástí každodenní práce našich zaměstnanců. Celosvětová přeměna našich vzdělávacích materiálů z tištěných na digitální byla výrazným krokem k úspoře zdrojů a poskytnutí jednotného, udržitelného a aktuálního materiálu našim studentům.

Všechny fyzické SSI karty jsou vyrobené z ekologického bio PVC

S naší aplikací zdarma mohou naši studenti dokončit svůj trénink bez plastové kartičky a tak šestřit další zdroje. SSI navíc vytvořilo udržitelnou variantu pro studenty, kteří chtějí svoje pokroky sledovat pomocí fyzických kartiček. Místo používání tradičního neobnovitelného PVC plastu začali používat PVC přátelské k životnímu prostředí. Tento materiál je stejně odolný jako tradiční PVC, ale je 100 % rozložitelný. Vaše kartičky tak můžete dát na domácí kompost a do 40 měsíců se rozloží bez zanechání toxické stopy.

Redukování plastového odpadu

Šokující fotky a zprávy o tunách plastového odpadu v našich oceánech a řekách na nás dopadají téměř každý den. SSI se zavázalo k celospolečenskému cíli redukovat plastové obaly kdekoli je to možné a najít ekologické alternativy balení. Mnoho produktů se balí výhradně do celulózy nebo papíru. 

Pro lásku k oceánům

V SSI po několik let spolupracovali s oddanými profesionály, aby vytvořili komunitu milovníků moře, kteří chtěli chránit podmořský život.

Celé SSI plány jsou navržené, psané a kontrolované oborovými profeisonály a založené na vědeckých vzdělávacích metodách. Cílem je vzdělávat potápěče a plavce a rozvíjet jejich lásku k podvodnímu životu a podporovat celoživotní ochránce oceánů. 

Mission Deep Blue

Nedostatečný výcvik, bezohlednost, nedbalost a ignorace lidí může oceánům hodně uškodit. V rámci programu Mission Deep Blue vysvětlujeme důležitost ochrany oceánů a jak je může kdokoli snadno podpořit ve svém každodenním životě. Pro zlepšení stavu našich oceánů musíme začít u sebe, být vzorem a sdílet svůj závazek s rodinou, přátely a okolím. Programem Mission Deep Blue vyzývá SSI svá tréninková centra a zákazníky, aby se ptaly na environmentální otázky a dělali konkrétní aktivity směřující k pozitivní změně. 

Nově představený status „Mission Deep Blue Centre” značí kontaktní místo pro ty, kteří se chtějí o Mission Deep Blue dozvědět víc a kteří se chtějí podílet na aktivitách. Zároveň to pomáhá ujistit se, že se našim studentům dostává výcviku s ohledem na životní prostředí a cestování. 

SSI Ekologické programy

Vzdělání a trénink jsou prvním krokem k ochraně oceánů. 

SSI nabízí různé ekologické programy včetně Podmořské ekologie, Ekologie žraloků, Ekologie mořských želv, Identifikace ryb, Identifikace korálů. Tyto programy jsou zamýšlené ke vzdělávání studentů o podmořské ekologii a množství podvodních tvorů, které je obývají. Tyto programy mají studenty naučit, jak se chovat pod vodou a okolo konkrétních zvířat.